Απομάρκύνση Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 από 18 έως 23 Δεκεμβρίου 2015

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 09.12.2015

 

Απομάκρυνση Μακετών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου 2015
(από 18 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2015)

 

Παρακαλούνται οι διπλωματούχοι αρχιτέκτονες της περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 να παραλάβουν τις μακέτες και πινακίδες των διπλωματικών τους εργασιών από το κτίριο της Πρυτανείας, τις εργάσιμες ημέρες, από Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου  έως και Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 8:30 - 13:00.

Ο χώρος θα είναι κλειδωμένος και οι διπλωματούχοι θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με την υπεύθυνη (Β.Καραπάνου) για τη φύλαξή του ώστε να μπορούν να τις παραλάβουν μετά από επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

8:30 – 13:00  κ. Καραπάνου Β., κτίριο Πολυδύναμης (δίπλα στο εστιατόριο),
τηλ. 210 772 3751