΄Εκθεση Διπλωματικών Εργασιών Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 09.12.2015

EΚΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Η έκθεση των Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου 2015  των φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. στο Ιστορικό Κτίριο της Πρυτανείας θα είναι ανοικτή για το κοινό ως εξής:

Πέμπτη  10 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες  11:00 – 18:00

Δευτέρα  14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 11:00 – 18:00

Τρίτη  15 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 11:00 – 18:00

Τετάρτη  16 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 11:00 – 18:00

Πέμπτη  17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες  11:00 – 18:00