Ελευθερία Τσακανίκα, Λέκτορας 2015 Ανώτατη Διάκριση (χρυσό σήμα) της Association of Monuments Conservators της Πολωνίας

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 16.10.2015

Ελευθερία Τσακανίκα, Λέκτορας
2015 Ανώτατη Διάκριση (χρυσό σήμα) της Association of Monuments Conservators της Πολωνίας
σε αναγνώριση της προσφοράς της Ελευθερίας Τσακανίκα για την προστασία των ιστορικών ξύλινων
κατασκευών της Πολωνίας, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Shatis'15: 3rd International
Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, Wroclaw, Πολωνία.