Διοργάνωση στο ΕΜΠ του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ακουστική 2010»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 01.1.2010

Διοργάνωση στο ΕΜΠ του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ακουστική 2010», από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων, Εργαστήριο Ηχοτεχνίας του Τομέα IV.