Παρουσίαση και δημοσίευση εργασίας με τίτλο «The Athens Academy of Performing Arts; Acoustic Design of the 300-seat Multipurpose Auditorium»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15.10.2015

Παρουσίαση και δημοσίευση εργασίας με τίτλο «The Athens Academy of Performing Arts; Acoustic Design of the 300-seat Multipurpose Auditorium», στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου The 9th International Conference on Auditorium Acoustics, Paris, France. Από τη Διπλωματική εργασία των σπουδαστριών M. Παπαϊωάννου και N. Μουγκάση. Επιβλέπουσα: Δ. Νικολαου, σύμβουλοι: Π. Βασιλάτος, Α. Σωτηροπούλου.