Αστικό Σήμα, Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Φοιτητικός Διαγωνισμός

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15.10.2015

Αστικό Σήμα, Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Φοιτητικός Διαγωνισμός που οργανώθηκε από το Ε.Ι.Α. σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ξυλείας, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για μία κατασκευή που θα λειτουργήσει ως σημείο πληροφόρησης για δράσεις και γεγονότα που διεξάγονται μόνιμα, περιοδικά ή για ορισμένη χρονική διάρκεια. Πρώτο βραβείο: Δεσύπρη Α.–Ή., Μησιάρης Α., Τσουλoγιάννης–Νικολάου Φ. Δεύτερο Βραβείο: Γιωτάκης Σ., Ζακυνθινού–Ξάνθη Μ., Λάμπρος Ν., Κωνσταντάρας Κ. Τρίτο Βραβείο: Παπανδρέου Μ.–Ε. Πρώτος έπαινος: Γερακιανάκης Γ., Διονυσοπούλου Μ., Καραλιόλιου Μ. Δεύτερος έπαινος: Δούκας Σ., Σκούλικας Γ. Τρίτος έπαινος: Ψαρρού Ε., Κεραμειανάκης Ν. Κεραμειανάκη Ε.