2ο Βραβείο ICAR-CORA στον Επικ. Καθ. Νικόλαο-Ίωνα Τερζόγλου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 01.1.2015

2ο Βραβείο ICAR-CORA στον Διεθνή Διαγωνισμό του Διεθνούς Συμβουλίου για την Αρχιτεκτονική Θεωρητική Έρευνα (Conseil International de la Recherche en Architecture), Γενεύη.