Δήλωση Εγγραφής στο Συνέδριο για τον Le Corbusier (EMΠ, 29-31 Οκτωβρίου 2015)

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 01.10.2015

Δήλωση Εγγραφής στο Συνέδριο για τον Le Corbusier (ΕΜΠ, 29-31 Οκτωβρίου 2015)

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Οι δηλώσεις συμμετοχής / εγγραφής έχουν ξεκινήσει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το συνημμένο pdf. αρχείο.

Η Ομάδα Συντονισμού

Συνημμένα Αρχεία: