Αποτελέσματα κλήρωσης για την εκπαιδευτική ημερίδα Ιστιοπλοϊας Ανοιχτής Θαλάσσης 2015

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 21.9.2015

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την εκπαιδευτική ημερίδα Ιστιοπλοϊας Ανοικτής Θαλάσσης 2015 από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα Αρχεία: