Διημερίδα "Invisible Cities" που διοργανώνει ο τομέας Πολιτισμού και Νέων Τεχνολογιών του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 25.5.2015

Διημερίδα "Invisible Cities" που διοργανώνει ο τομέας Πολιτισμού και Νέων Τεχνολογιών του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Συνημμένα Αρχεία: