Φοιτητικός Διαγωνισμός Ταινιών με τίτλο: "Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις της Πόλης"

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02.4.2015

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει τον προσεχή Σεπτέμβριο το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, από την Πέμπτη  24 έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, προγραμματίστηκε ένας Φοιτητικός Διαγωνισμός Ταινιών Ντοκυμαντέρ (μέχρι 15’) με τίτλο «Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις της πόλης», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ.

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα βρείτε στις ιστοσελίδες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:

http://www.arch.uth.gr/el/announcements/977

http://conferenceprd4.prd.uth.gr/portal/index.php/programandevents/events