Υποτροφίες για προπτυχιακούς φοιτητές ΕΜΠ που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 21.4.2021

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Δ. Γκιντίδη, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Ε.Μ.Π., προκηρύσσονται υποτροφίες για την υποστήριξη προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και των οποίων η συμμετοχή στη φοιτητική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων είτε εξαιτίας σωματικών ή ψυχικών προβλημάτων. Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι 20, και το ποσό εκάστης είναι 3.000,00€, το οποίο θα δοθεί άπαξ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 25/05/2021

Περισσότερα στην συνημμένη προκήρυξη: