Αποτελέσματα επιλογής διδασκόντων Π.Δ. 407/80

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 16.4.2021

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρίαση 10/14−04−2021) ενέκρινε τις εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών για την επιλογή διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021, ως εξής:

 

1)    Για τη διδασκαλία του μαθήματος "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2: Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση 2" επιλέγεται ο κ. Θεοδωρόπουλος Χρυσόστομος, πλήρους απασχόλησης.

2)    Για τη διδασκαλία του μαθήματος "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6_Ν: Μικρής κλίμακας κατασκευές – κτίριο, χώρος, αντικείμενο" επιλέγεται ο κ. Λαμπρινόπουλος Κωνσταντίνος, μερικής απασχόλησης.

3)    Για τη διδασκαλία του μαθήματος "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8Α: Αρχιτεκτονική υπαίθριων δημόσιων χώρων σε αστικό και φυσικό τοπίο" επιλέγεται ο κ. Πετράς Τσαμπίκος, μερικής απασχόλησης.

4)    Για τη διδασκαλία του μαθήματος "Ιστορία και Θεωρία 4ου εξαμήνου: Νεοκλασικισμός έως και τη Μοντέρνα Εποχή" επιλέγεται η κα Κοσμαδάκη Πολυξένη, μερικής απασχόλησης.