Προκήρυξη υποτροφιών για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15.4.2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για τη χορήγηση 83 (ογδόντα τριών) υποτροφιών (εννέα πλήρων υποτροφιών και εβδομήντα τεσσάρων μερικών) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων.

Συνημμένα Αρχεία: