Υποτροφία Helmepa

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 07.4.2021

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη προκήρυξη υποτροφιών τηςHELMEPAγια το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
> Οι υποτροφίες απονέμονται για μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς που σχετίζονται με τη ναυτιλία και τις περιβαλλοντικές επιστήμες.
> Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2021.
> Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

 

Από τη Γραμματεία

Συνημμένα Αρχεία: