Ανακοίνωση -Πρόσκληση χορήγησης Υποτροφίας Ελευθέριου Τσαντίλη

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 07.4.2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στη χορήγηση της υποτροφίας "Ελευθέριου Τσαντίλη" έτους 2020. Πρόκειται για την εισαγωγή στο ΕΜΠ κατά το έτος 2020.

Συνημμένα Αρχεία: