Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το διάστημα από 08-02-2021 έως 30-04-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 05.4.2021

H Κεντρική Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Ε.Μ.Π., στην προσπάθειά της να εκπληρώσει τη βασική της αποστολή που είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών, προχώρησε στην Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας για το διάστημα από 08-02-2021 έως 30-04-2021.

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εκδήλωσε ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας για το διάστημα από 08-02-2021 έως 30-04-2021. Η ΜΟΔΙΠΑΒ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) ανταποκρίθηκε αμέσως στο παραπάνω αίτημα και καλεί τους χρήστες της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ να συνδεθούν στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας και να συμπληρώσουν το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mopab.seab.gr/SatisfactionUserService/index.php/775347/lang-el

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο της ΜΟΔΙΠΑΒ αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το διάστημα από 08-02-2021 έως 30-04-2021