Ανακοίνωση - Πρόσκληση της υποτροφίας "Προκοπίου Στυλ. Βασιλειάδη" ακαδ. έτους 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 22.3.2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στη χορήγηση της υποτροφίας στη Μνήμη του "Προκοπίου Στυλ. Βασιλειάδη" ακαδ. έτους 2020-2021. Πρόκειται για μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα της Πολεοδομίας σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν το protokollo@central.ntua.gr έως και την 21η Μαΐου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ.. Μετά την λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του / της δικαιούχου.

Συνημμένα Αρχεία: