Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επίδοση των Βραβείων "Χ. Χρυσοβέργη" και "Ι. Κονδούλη" σε Διπλωματούχους των ετών 2019 και 2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 22.3.2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 09.03.2021) για την επίδοση των Βραβείων "Χ. Χρυσοβέργη" και "Ι. Κονδούλη" σε Διπλωματούχους των ετών 2019 και 2020.

Συνημμένα Αρχεία: