Διαδικτυακή εκδήλωση «Το μέλλον του Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών»

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 04.3.2021

Διαδικτυακή εκδήλωση «Το μέλλον του Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών»

Πέμπτη 4.3.2021 και ώρα 7:00 μμ

Η εκδήλωση θα προβληθεί ζωντανά σήμερα στις 19:00 από τη σελίδα  στο facebook https://www.facebook.com/Wra.Patrwn (σημείωση ακολουθώντας τον σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και χωρίς να έχετε λογαριασμό στο Facebook). 

Ερωτήσεις μπορούν  να σταλούν και με email στο orapatron@gmail.com αλλά και ως σχόλιο κατά την ζωντανή μετάδοση.