Εγγραφές δικαιούχων μετεγγραφής ακαδ. έτους 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 29.1.2021

Εγγραφή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 των δικαιούχων μετεγγραφής

Α. Βάσει μοριοδότησης οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Β. Με την κατηγορία Αδελφών Προπτυχιακών Φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία