Νέες ημερομηνίες Διαλέξεων_Διπλωματικών περιόδου Φεβρουαρίου

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21.1.2021

 

Οι νέες ημερομηνίες Διαλέξεων και των Διπλωματικών για την Περίοδο Φεβρουαρίου είναι:

            

Διαλέξεις: παρουσίαση  8-12 Φεβρουαρίου 2021

Διπλωματικές: παρουσίαση 15-16-17 Φεβρουαρίου 2021

 

                                                            Από τη Γραμματεία