Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τη βράβευση των δημοσιεύσεων έτους 2020 εκ του κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδη

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 19.1.2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην ανακοίνωση του βραβείου για τις δημοσιεύσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και αποφοίτων του Ιδρύματος σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συνέδριο με σύστημα κριτών έτους 2020 εκ του κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών την 12η.04.2021.

Συνημμένα Αρχεία: