Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την προκήρυξη της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη" έτους 2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 19.1.2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην προκήρυξη της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη" σε φοιτητή που εισήχθη στο Ίδρυμά μας το έτος 2020.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εν λόγω υποτροφία πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο protokollo@central.ntua.gr την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τις 12.03.2021 και ώρα 12.30.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα διεκδίκησης της υποτροφίας.

Συνημμένα Αρχεία: