Πρόσκληση για την επίδοση των τριών (3) ετήσιων βραβείων από το κληροδότημα "Λυσίμαχου Καυταντζόγλου", για την επίδοση τυ 7ου αι 8ου εξαμ. του ακαδ. έτους 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 15.1.2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην πρόσκληση για την επίδοση των τριών (3) ετήσιων βραβείων από το κληροδότημα "Λυσίμαχου Καυταντζόγλου", για την επίδοση του 7ου και 8ου εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Συνημμένα Αρχεία: