Πρόσκληση για τη χορήγηση του βραβείου "Λυσάνδρου Καυταντζόγλου" 9ου εξαμ. ακαδ. έτους 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 15.1.2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στη χορήγηση του βραβείου "Λυσάνδρου Καυταντζόγλου" ακαδ. έτους 2020-2021, το οποίο απονέμεται στου πέντε (5) φοιτητές/τριες που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο Μ.Ο. Βαθμολογίας στο 9ο εξάμηνο σε δύο εξεταστικές περιόδους.

Συνημμένα Αρχεία: