Μετεγγραφές ακαδ. έτους 2020-2021 - Αποστολή δικαιολογητικών

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 11.12.2020

 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2020-2021

A) ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Β) ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ & ΣΤΙΣ Α.Ε.Α

Γ) ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μετεγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-20201 και αναγράφονται στους πίνακες, όπως αυτοί κυρώθηκαν με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ.  166442/Ζ1/07-12-2020, να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό μήνυμα, όλα  τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί  με  την   αίτησή τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι  θα υποβάλουν, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση imoraiti@arch.ntua.gr, με θέμα (subject) «Μετεγγραφή φοιτητή στην κατηγορία ……………» στο οποίο να εμπεριέχονται όλα τα έγγραφα σε ξεχωριστά αρχεία pdf (μέγιστο μέγεθος ηλεκτρονικού μηνύματος 5ΜΒ) και αριθμημένα, όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (149130/Ζ1/02-11-2020) με θέμα «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».

Σε περίπτωση αδυναμίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία της Σχολής στα τηλέφωνα 210 772 3327, 210 772 3331 ή 210 772 3332. 

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και εκκαθαριστικό σημείωμα & έντυπο E1 του έτους 2019.

Παρατηρήσεις:

  1. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής ΔΕΝ πρέπει να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τη Σχολή / Τμήμα Προέλευσης, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους και να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
  2. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) προσκομίζοντας στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. αναλυτική βαθμολογία και οδηγό σπουδών της Σχολής/Τμήματος Προέλευσης.
  3. Η διαδικασία της εγγραφής ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π..

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ