Απόφαση της Συγκλήτου για τη χορήγηση της υποτροφίας "Χρήστου Αργυρόπουλου" ακαδ. έτους 2019-2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 23.11.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (συνεδρίαση 6.11.2020) για τη χορήγηση της υποτροφίας "Χρήστου Αργυρόπουλου" ακαδ. έτους 2019-2020.

Συνημμένα Αρχεία: