Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη χορήγηση της υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2018-2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 23.11.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 06.11.2020) για τη χορήγηση της υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2018-2019.

Συνημμένα Αρχεία: