Έκτακτα μέτρα προστασίας της υγείας στα ΑΕΙ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 03.11.2020

Σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β΄4829), τα ισχύοντα μέτρα στα ΑΕΙ της Αττικής για το χρονικό διάστημα από 3.11.2020 έως και 30.11.2020 είναι τα ακόλουθα:

1·  Τηλε-εκπαίδευση

2·  Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, πλην των εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α΄ κύκλου.

3·  Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία

4· Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.

5·  Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι.

6·  Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σύμφωνα τα μέτρα που ισχύουν στους φορείς υποδοχής (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις).

 

Τα παραπάνω εφαρμόζονται από σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Όπου χρειαστούν διευκρινήσεις, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Η διοικητική λειτουργία συνεχίζεται κανονικά με τους σχετικούς περιορισμούς της τηλεργασίας και προβλέπει εξυπηρέτηση από απόσταση. Η ερευνητική δραστηριότητα συνεχίζεται επίσης στα εργαστήρια της Σχολής, τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Για κάθε εξυπηρέτηση που απαιτεί φυσική παρουσία είναι αναγκαία η προηγούμενη συνεννόηση.

 

Παναγιώτης Τουρνικιώτης

Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων