Πρόγραμμα Διπλωματικών εργασιών Σεπτεμβρίου 2020 (επικαιροποίηση link2)

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 24.9.2020

 

"Η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ στην περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 που έχουν προγραμματιστεί με Φυσική Παρουσία θα γίνει στα σχεδιαστήρια του κτιρίου Αβέρωφ χωρίς κοινό.

Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ της Σχολής της Τετάρτης 23/09/2020, στην παρουσίαση μπορούν να μετέχουν μόνο οι κρινόμενοι φοιτητές, οι επιβλέποντες και οι κριτές, καθώς και τρεις το πολύ φοιτητές για τεχνική υποστήριξη και πιθανώς βιντεοσκόπηση της διαδικασίας, ώστε να μπορεί να αναρτηθεί, εάν υπάρχει η συναίνεση των συμμετεχόντων, στις σελίδες της Σχολής."

 

**το πρόγραμμα θα ενημερώνεται με τα link για τις εξ αποστάσεως παρουσιάσεις διπλωματικών .

*δείτε το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Συνημμένα Αρχεία: