Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη μη χορήγηση της "Παπασταυριδείου" υποτροφίας εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 15.9.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 10.09.2020) να μη χορηγηθεί η "Παπασταυρίδειος" υποτροφία για την εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2019.

Συνημμένα Αρχεία: