Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την μη χορήγηση του βραβείου "ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ" για την επίδοση του 5ου - 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 και 7ου - 8ου εξάμηνου ακαδ. έτους 2018-2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 15.9.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 10.09.2020) για τη μη χορήγηση του βραβείου "ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ" για την επίδοση του 5ου - 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 και 7ου - 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019.

Συνημμένα Αρχεία: