Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τη χορήγηση της υποτροφίας "στη Μνήμη των εκ Μετσόβου ευεργετών" για το ακαδ. έτος 2018-2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 03.9.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην πρόσκληση για την χορήγηση της υποτροφίας "στη Μνήμη των εκ Μετσόβου ευεργετών" σε φοιτητή καταγόμενο από το Μέτσοβο κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, με λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών την 12η .10.2020

Συνημμένα Αρχεία: