Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη χορήγηση της υποτροφίας στη Μνήμηη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2013-2014

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 03.9.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 31.07.2020) για τη χορήγηση της υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2013-2014.

Συνημμένα Αρχεία: