Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη μη χορήγηση της υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2014-2015.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 03.9.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 31.07.2020) για τη μη χορήγηση της υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2014-2015.

Συνημμένα Αρχεία: