Διαπανεπιστημιακό εργαστήριο "Ψυχογεωγραφικά Επαναστατικά Παλίμψηστα: Χαρτογραφώντας την εικόνα των ‘τόπων σταθμών’ της Ελληνικής Επανάστασης"

Ημερομηνία: 
Τρίτη 21.7.2020

Πρόσκληση συμμετοχής στο Διαπανεπιστημιακό εργαστήριο πολυεπίπεδης ψυχογεωγραφικής χαρτογράφησης και εικαστικής αναπαράστασης της πόλης

"Ψυχογεωγραφικά Επαναστατικά Παλίμψηστα: Χαρτογραφώντας την εικόνα των ‘τόπων σταθμών’ της Ελληνικής Επανάστασης".

Διεξαγωγή: 05-14/10/2020. 

Το εργαστήριο γίνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "Επαναστατικά Παλίμψηστα" που υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης "Επιστήμη και Κοινωνία" - "200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση" με Φορέα Υποδοχής τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. 

Πληροφορίες - αιτήσεις συμμετοχής: http://revolutionary-palimpsests.arch.ntua.gr/index.php/research-workshops/transacademic-workshop