Παραλαβή διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουλίου 2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.7.2020

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Οι φοιτητές που παρουσίασαν με φυσική παρουσία την Διπλωματική εργασία στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, μπορούν να παραλάβουν τις μακέτες  της Διπλωματικής τους  από το κτίριο της Πρυτανείας στις εξής ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρες 9:30 – 11:30

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρες 9:30 – 11:30

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρες 9:30 – 11:30

Σε περίπτωση κωλύματος επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.