Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή μελών ΕΔΙΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 14.7.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή μελών ΕΔΙΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων

Συνημμένα Αρχεία: