Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επίδοση του βραβείου στη Μνήμη "Λ. Καυταντζόγλου" του 9ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 06.7.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 26.06.2020) για την επίδοση του βραβείου στη Μνήμη "Λ. Καυταντζόγλου" του 9ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019.

Συνημμένα Αρχεία: