Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη χορήγηση των τριών (3) ετήσιων βραβείων από το κληροδότημα "Λ. Καυταντζόγλου" ακαδ. έτους 2019-2020

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 06.7.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 26.06.2020) για τη χορήγηση των τριών (3) ετήσιων βραβείων από  το κληροδότημα "Λ. Καυταντζόγλου" ακαδ. έτους 2019-2020.

Συνημμένα Αρχεία: