Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τη βράβευση των δημοσιεύσεων έτους 2019 εκ του κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδη

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 30.6.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην ανακοίνωση του βραβείου για τις δημοσιεύσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και αποφοίτων του Ιδρύματος σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συνέδριο με σύστημα κριτών έτους 2019 εκ του κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών την 24η.09.2020.

Συνημμένα Αρχεία: