Πρόγραμμα διαλέξεων Ιουνίου 2020 με συνδέσμους (link) παρουσίασης (επικαιροποιημένο)

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 26.6.2020

δείτε το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

το επισυναπτόμενο αρχείο θα ενημερώνεται και με τους νέους συνδέσμους.

 

Συνημμένα Αρχεία: