Ανακοίνωση-Πρόσκληση της "Παπασταυριδείου Υποτροφίας" για την επίδοση της εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 10.6.2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην προκήρυξη της "Παπασταυριδείου Υποτροφίας" έτους 2019 βάσει της προϋπόθεσης Β3.

Συνημμένα Αρχεία: