Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη 09.6.2020

Οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες  χρειάζονται να δικαιολογήσουν την άδεια απουσίας τους από την εργασία ή τον στρατό λόγω συμμετοχής στην εξέταση μαθήματος, μπορούν  να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο και να το αποστείλουν στον διδάσκοντα του μαθήματος με κοινοποίηση στη Γραμματεία της Σχολής (undergrad-secr@arch.ntua.gr) μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του μαθήματος.

Η Βεβαίωση θα τους αποσταλεί (ηλεκτρονικά) από τη Γραμματεία υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.

Συνημμένα Αρχεία: