Οδηγίες πληρωμής παραβόλου για τους διπλωματούχους της Σχολής

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 11.3.2020

Ενημερώνουμε τους Διπλωματούχους της Σχολής μας ότι, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού και μέχρι τη λήξη των μέτρων, η πληρωμή του παραβόλου για την έκδοση πιστοποιητικών θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα Αρχεία: