Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο διαγωνισμό YTTA_2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 31.1.2020

Το ίδρυμα Mies van der Rohe διοργανώνει ως μέρος του Ευρωπαϊκού βραβείου Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής το διαγωνισμό Young Talent Architecture Award 2020, στον οποίο θα διακριθούν διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν σε Σχολές Αρχιτεκτονικής. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. θα υποβάλλει προς αξιολόγηση 4 διπλωματικές εργασίες οι οποίες παρουσιάστηκαν από 1/1/2018 έως 31/12/19. Οι μεμονωμένοι σπουδαστές ή οι σπουδαστικές ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και των οποίων η εργασία βαθμολογήθηκε με τουλάχιστον 9,7 μπορούν να αποστείλλουν το τεύχος της διπλωματικής τους εργασίας σε μορφή pdf στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της επιτροπής επιλογής, η οποία απαρτίζεται από τους Τ.Ανδριανόπουλο, Ν.Μάρδα, Α.Κούρκουλα και Σ.Τσιράκη. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 8/2/2020."

tandrianopoulos@arch.ntua.gr

nmarda@arch.ntua.gr

akourkoulas@arch.ntua.gr

stsiraki@arch.ntua.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο στο σύνδεσμο  https://www.ytaaward.com/current-edition/