Κατάθεση δικαιολογητικών επιτυχόντων μετεγγραφής που ανήκουν στην περίπτωση β της παρ.8 του άρθρου 21 του ν.4332/2015 (Α' 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 27.1.2020

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μετεγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  και αναγράφονται στον πίνακα όπως αυτός κυρώθηκε με τη υπ’ αρίθμ. 6595/Ζ1/17-11-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να προσέλθουν στη Γραμματεία  της  Σχολής (κτήριο Τοσίτσα, ισόγειο) για να προσκομίσουν όλα  τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί  με  την   αίτησή τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι  θα υποβάλλουν, από τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου και ώρες 12:00 – 14:00.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία της Σχολής στα τηλέφωνα 210 772 3327, 210 772 3331 ή 210 772 3332.