Κατάθεση δικαιολογητικών επιτυχόντων μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη 26.11.2019

Καλούνται για κατάθεση των δικαιολογητικών, που έχουν δεσμευτεί με την αίτησή τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ., οι επιτυχόντες μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 των περιπτώσεων:

α) με μοριοδοτούμενους λόγους σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.7 του άρθρου 21 του ν.4332/2015(Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

α) αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α.

β) φοιτητών κυπριακής καταγωγής

να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (κτ. Τοσίτσα, ισόγειο) από τη Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 έως και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες 12:00 - 14:00.

Επισυνάπτονται:

Εγκύκλιος μετεγγραφών ακαδ.έτους 2019-2020 αρ.πρωτ.159709/Ζ1/11-10-2019.

Ανακοίνωση κατάθεσης μετεγγραφών.

ΕΙΣΑπόφαση_ 178250/Ζ1/14-11-2019.

Εγκύκλιος 180142/Ζ1/18-11-2019