Χορήγηση 2(δύο) υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους από την κυβέρνηση του Μεξικού

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 16.9.2019

Στο πλαίσιο διμερών ανταλλαγών το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού παρέχει 2 (δύο)  υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους κατά το έτος 2020.
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά και θα γίνουν αποδεκτές μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2019. Τα σχετικά έγγραφα, πληροφορίες αναφορικά με τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις των υποτροφιών, ο κατάλογος των ιδρυμάτων και των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, όπως και τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην κάτωθι ιστοσελίδα:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP_Convocatoria_...

Συνημμένα Αρχεία: